[EWAW] Christ is born ✭ in Bethlehem

posted on 26 Dec 2013 15:29 by seiji606 in ewaw
 
 
เมอร์ฮาบา!
ก่อนอื่นขอบอกไว้ว่า เอนทรี่นี้ไม่เกี่ยวข้องกับอีเวนท์คอมมู
แค่ผปค.ต้องการเขียน ..เท่านั้นละ ! -7-
 
ฉันเบธเลเฮม ' 7' -3
วันนี้จะเล่านิทานให้ฟัง ..อ๊ะ นี่ไม่ใช่นิทานธรรมดานะ ตั้งใจฟังละ!
 
เคยได้ยินประโยคนี้มั้ย ..Christ is born ... in Bethlehem 
ใช่แล้วละ ฉันจะเล่าเรื่องการประสูติของพระเยซู เรื่องนี้เป็นของขวัญคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาวคริสต์ 
 
ให้พระเยซูเป็นของขวัญ เป็นความหวังในวันคริสต์มาสเพื่อจะได้พบกับองค์แห่งสันติสุข องค์อิมมานูเอลผู้อยู่กับเรา ♪ --The greatest gift
 
 
(Ramallah @wearewailing )
 
 
เครดิตข้อมูล พระคัมภีร์ฉบับKJV,TSV (บทมัทธิวและลูกา) , บางส่วนของหนังสือ นักบุญยอแซฟ สำนักพิมพ์พระแม่ยุคใหม่

 
 
 
6 BC
 
ปาเลสไตน์ มาตุภูมิของชาวยิว ถูกโรมยึดครองเกือบ60ปี และแต่งตั้งเฮโรด เป็นกษัตริย์แห่งยูเดีย ให้ขุนนางโรมันให้ปกครองเหนือชาวยิว จึงเป็นที่เกลียดชังของชาวยิว
 
 
✮ พยากรณ์การกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

มีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ ภรรยาชื่อเอลีซาเบธ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลอาโรน
ทั้งสองคนเป็นผู้ชอบธรรม ดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์อย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง พวกเขาต้องการมีลูก แต่นางเอลีซาเบธเป็นหมัน 
 
 
บ่ายวันหนึ่ง ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มมาอธิษฐานในพระวิหาร และถึงเวรของเศคาริยาห์ที่จะได้เผาเครื่องหอมบูชาถวายพระองค์ในพระวิหารเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขา
ขณะที่เขาอยู่ในพระวิหาร มีทูตสวรรค์กาเบรียลปรากฏขึ้นทางขวาของแท่นเผาเครื่องหอมบูชา แล้วบอกกับเขาว่า ความปรารถนาของท่านจะเป็นจริง นางเอลีซาเบธจะตั้งครรภ์ มีบุตรเป็นผู้ชาย ให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่า ยอห์น
 
 
เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือเหล้าเลย และเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดา เขาจะนำคนอิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเขาทั้งหลาย (ลก 1:15-16)
 

 
เศคาริยาห์ประหลาดใจ ครั้งแรกเขาไม่เชื่อ ทูตสวรรค์ให้เขาเป็นใบ้ไปจนกว่านางเอลีซาเบธจะคลอดบุตร
คนทั้งหลายที่คอยเขาอยู่ต่างคิดว่าเขาเข้าวิหารไปนานมากแล้ว ขณะนั้นเขาก็เดินออกมา แต่ไม่สามารถพูดกับใครได้ คนทั้งหลายจึงหยั่งรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหาร เพราะท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้อยู่ ลก1:22
 

 
เมื่อเขากลับถึงบ้าน นางเอลีซาเบธงุนงงว่าทำไมเขาถึงเป็นใบ้ เขาจึงเขียนสิ่งที่เขาพบเจอลงกระดานชนวนให้นางอ่าน ภายหลังนางก็ตั้งครรภ์ และซ่อนตัวอยู่เงียบๆเป็นเวลา5เดือน
 
 
 
✮ การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์

เมื่อถึงเดือนที่6 พระเจ้าให้กาเบรียลไปยังเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลี เพื่อไปแจ้งข่าวกับนางมารีย์ ผู้ซึ่งเป็นหญิงพรหมจารีทีหมั้นกับยอแซฟ แต่ยังไม่เคยสมสู่กัน
กาเบรียลบอกกับนางว่า “เธอผู้ซึ่งเป็นที่ทรงโปรดปรานมาก จงจำเริญเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ เธอได้รับพระพรท่ามกลางสตรีทั้งปวง” ลก1:28
 


เมื่อได้ยินดังนั้นนางตกใจและไม่เข้าใจความหมายเท่าไรนัก
 
 
กาเบรียลจึงบอกว่านางจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง ให้ตั้งชื่อว่า เยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตกับนาง องค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า
 

และยังบอกอีกว่า นางเอลีซาเบธที่ทั้งแก่และเป็นหมันยังมีบุตรได้ แล้วเหตุใดนางจะมีไม้ได้ ..ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้
 

 
เมื่อยอแซฟได้ข่าวว่านางจะให้กำเนิดบุตรโดยที่ไม่ได้สมสู่กับเขา และเขาซึ่งเป็นคนชอบธรรม ไม่ต้องการให้ข่าวนั้นเผยแพร่ไปในทางไม่ดี จึงต้องการถอนหมั้นกับนางลับๆ 
 

 
ในคืนนั้นทูตสวรรค์ก็เข้าฝันเขาและบอกเขาว่า อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเธอจะประสูติบุตรชาย และเจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาทั้งหลาย มธ1:20-21
 

 
ยอแซฟตื่นขึ้นและทำตามที่ทูตสวรรค์บอก โดยรับนางเป็นภรรยาและไม่ได้สมสู่ใดๆกับนาง
 
 
 
✮ นางมารีย์เยี่ยมนางเอลีซาเบธ
 

หลังจากได้ยินกาเบรียลพูดดังนั้นแล้วนางจึงไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำพูดของนาง ทารกในครรพ์ก็ดิ้นด้วยความปิติยินดี และนางก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 
พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดี สตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุข เพราะว่าจะสำเร็จตามพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขา ลก1:44-45
 
 
✮ การกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

 
ถึงเวลาที่นางเอลีซาเบธจะคลอดบุตรแล้ว นางคลอดบุตรชายตามคำกล่าวของทูตสวรรค์ เพื่อนบ้านของนางได้ยินว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณาธิคุณกับนาง จึงไปเยี่ยมดูบุตร และพากันเปรมปรีดิ์

 
พวกเขาต้องการให้ทารกชื่อเศคาริยาห์เหมือนพ่อ แต่นางเอลีซาเบธต้องการให้ชื่อยอห์น ซึ่งไม่เคยมีใครในครอบครัวนางมีชื่อนั้นมาก่อน พวกเขาหันไปถามเศคาริยาห์บ้าง เขาจึงเขียนข้อความว่าให้ชื่อยอห์น ชื่อนั้นจึงเป็นที่เห็นพ้องต้องกัน
 
  

หลังจากทารกเข้าสุหนัตเรียบร้อยแล้ว เศคาริยาห์ก็กลับมาพูดได้ เขากล่าวสรรเสริญพระเจ้า และข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วแถบภูเขาแคว้นยูเดีย 
 
 
 
 
✮ พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม
 
  
 
มีรับสั่งจากซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน นั่นเป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนสำมะโนครัว เมื่อคีรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย คนทั้งหลายพากันกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตน ยอแซฟจึงกลับไปเมืองเบธเลเฮม ภูมิลำเนาเดิมของเขา และพานางมารีย์ที่กำลังท้องแก่ไปด้วย 
 
เขามาแล้ว---!
 


คนเพียบเลยละ ต่างคนต่างเข้าแถวรอการสำรวจจากเจ้าหน้าที่ที่ทางการจัดเตรียมไว้ แถวยาวมาก ! ยอแซฟและนางมารีย์ไปถึงเป็นคนท้ายๆ และต้องตอบคำถามแบบเดียวกับที่ทุกคนตอบด้วย ..-ข้าพเจ้าชื่อ ยอแซฟ อาชีพช่างไม้ อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ สืบตระกูลจากดาวิด - ภรรยาชื่อมารีย์-จากตระกูลเดียวกัน-.. 
ผู้คนที่ได้ยินดังนั้นต่างสงสัยว่านี่น่ะเหรอผู้สืบเชื้อสายจากดาวิด ดูช่างมีสภาพเช่นราษฎรสามัญจนๆเสียจริงๆ ต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สนใจอะไร บันทึกชื่อและข้อมูลลงตามปกติ ..โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่า สองคนนี้นั่นละที่เป็นต้นเหตุของการสำรวจสำมะโนประชากร เพื่อเป็นเครื่องนำให้ทั้งสองมาที่เบธเลเฮม ..เพื่อให้คำทำนายถึงพระผู้ไถ่เป็นอันสำเร็จบริบูรณ์
 
หลังจากการลงบัญชีสำมะโนประชากรแล้ว ก็มีการให้คำสาบานที่จะจงรักภักดีต่อพระจักรพรรดิ และมีการชำระเงินเป็นบรรณาการตามธรรมเนียม ยอแซฟก็พานางมารีย์ออกไปหาที่พัก และนางก็ใกล้คลอดบุตรแล้ว แต่ว่าทุกแห่งมีผู้พักเต็มไปหมด ทั้งสองมุ่งหน้าเดินไปตามถนนในเมือง เข้าเคาะประตูบ้านทุกบ้านที่เดินผ่านไป เพื่อขอเข้าพักอาศัยเพียงชั่วคืน แต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกบ้าน 
 
 
ภาพนางมารีย์คุกเข่ากลางถนน ของ Luc-Olivier Merson (1846-1920)
 
มีคนบอกให้หาที่พักตามแถบที่เป็นคอกเลี้ยงสัตว์ ในนั้นทั้งมืด ขาดอากาศบริสุทธิ์ มีกลิ่นสัตว์ พื้นเต็มไปด้วยเศษฟางหญ้าและมูลสัตว์ แต่ก็หมดหนทางที่พวกเขาจะเลือก จึงต้องใช้คอกสัตว์นั้นเป็นที่อาศัย ในฐานะที่ยอแซฟเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ไม่สามารถหาที่พักดีๆให้ภรรยาได้ จึงรู้สึกไม่ดีนัก พระนางมารีย์ที่ซาบซึ้งถึงพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้าดี ได้ทรงปลอบและให้กำลังใจแก่ยอแซฟ ว่าบุตรในครรภ์ของนาง ผู้เสด็จมาไถ่โลกให้พ้นบาป ได้ประทานตัวแก่เราแต่เริ่มแรก ถึงการไม่ถือเอาทรัพย์สินฝ่ายโลกเป็นของสำคัญ และขอให้ยอแซฟขับบทภาวนาสดุดีพระเจ้าร่วมกับนาง 
 
และนางได้ประสูติบุตรหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า และตั้งชื่อว่า เยซู
 

 

✭ ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ
 
  

ในคืนนั้น คนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งเฝ้าแกะของพวกเขาอยู่นอกเมือง พวกเขากำลังบ่นว่าเมื่อไรพระผู้ช่วยให้รอดจะมาสักที ทันใดนั้นเกิดแสงสว่างจ้าล้อมพวกเขาไว้ พวกเขาต่างตื่นกลัว ทูตสวรรค์ปรากฏต่อหน้าพวกเขา และบอกเขาว่า อย่ากลัวเลย ในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด ท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า 

ทูตสวรรค์มากมายปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและพระสานเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า “รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลกจงมีสันติสุข และสันถวไมตรีจงมีแก่มนุษย์ทั้งปวง” ลก2:14
เมื่อทูตสวรรค์กลับไป ผู้เลี้ยงแกะทั้งหลายคิดไม่ถึงว่าพระองค์จะส่งทูตสวรรค์มาบอกคนอย่างพวกเขา จึงรีบเข้าเมืองเบธเลเฮมไปดูพระบุตรตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้
 
  

เมื่อได้พบพระเยซูแล้วจึงทยอยกลับไปสรรเสริญพระเจ้า แล้วนำเรื่องไปบอกชาวบ้านรอบๆ ข่าวกระจายไปเรื่อยๆ คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจ แต่นางมารีย์เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและรำพึงอยู่คนเดียว 
 

✭ นักปราชญ์จากทิศตะวันออก
 
  
 
เวลาเดียวกันทางตะวันออก โหราจารย์หรือนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งกำลังตะลึงเมื่อเห็นดาวส่องแสงสว่างเป็นพิเศษจากทิศตะวันตก ต่างคิดว่าต้องมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้น..ผู้มีบุญญาธิการ หรือพระบุตรของพระเป็นเจ้าจะมาเกิด
ดังนั้นพวกเขารีบจัดแจงเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และถามถึงเรื่องกษัตริย์กับชาวเมืองที่นั่น แต่ไม่มีใครรู้ จึงไปหากษัตริย์เฮโรด 
 
“กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน” มธ2:2
เฮโรดเรียกปุโรหิตและอาลักษณ์มาถาม ว่าในหนังสือศักดิ์สิทธิ์มีบอกว่าจะมีเด็กเกิดมาเป็นกษัตริย์ยิวบ้างรึเปล่า แล้วเกิดที่ไหน?
ปกโรหิตตอบว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ได้เขียนไว้ดังนี้ว่า ‘บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครอบครองของยูเดียก็หามิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่าน ผู้ซึ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา’ ” มธ2:5-6
 

 
กษัตริย์เฮโรดเรียกนักปราชญ์ทั้งสามเข้าพบเป็นการส่วนตัว ถามถึงเรื่องเวลาที่ดาวนั้นปรากฏขึ้น และให้พวกเขาไปที่เบธเลเฮม พร้อมทั้งบอกว่าถ้าพบเด็กแล้วให้มาบอกท่าน เพื่อท่านจะไปนมัสการด้วย 
แต่ในใจเฮโรดคิดจะประหารเด็กนั้น เพราะเกรงว่าเขาจะถูกแย่งบัลลังก์ไป
 
นักปราชญ์ไปถึงเมืองเบธเลเฮมโดยใช้ดาวดวงนั้นเป็นเครื่องนำทาง จนไปพบพระกุมาร และนมัสการพระกุมารพร้อมถวายเครื่องบรรณาการสามสิ่ง คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ (ยางหอมที่ทำจากไม้หอมนานาพันธุ์)
 

 
เสร็จแล้วพวกเขาจะกลับไปหาเฮโรด แต่ทูตสวรรค์เข้าฝันพวกเขาบอกว่าไม่ให้กลับไปเยรูซาเล็ม เพราะเฮโรดจะฆ่าพระกุมาร ทั้งสามฝันเรื่องนี้เหมือนกันจึงตกลงกันว่าจะหาทางกลับทางอื่น
 

*ในคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่ามีนักปราชญ์กี่คน แต่เครื่องบรรณาการมีสามสิ่งจึงเชื่อกันว่ามีสามคน 
 
นักปราชญ์เหล่านี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เมไจ เมจาย หรือเมธาจารย์ 

คำว่า magi เป็นพหูพจน์ มาจากภาษาละติน แปลว่าโหรหรือผู้วิเศษ หากเป็นเอกพจน์ใช้ว่า magus

คำว่า magic ที่แปลว่าวิเศษ เวทมนตร์ อาถรรพ์ และคำว่า magician ที่แปลว่านักมายากลในภาษาอังกฤษก็มาจากคำนี้เอง

หนังสือภาษาอังกฤษบางเล่มเรียกเมจายว่า ‘wisemen’ หรือ ‘sages’ ซึ่งแปลว่านักปราชญ์หรือบันฑิต

*นอกจากนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ “กัสปาร์-เมลคีออร์-บัลทาซาร์” ซึ่งเป็นชื่อของพวกเขาที่ถูกสมมุติขึ้นในศตวรรษที่ 8

ทองคำ กำยาน และมดยอบ ของขวัญ 3 สิ่งที่เป็นเครื่องหมายถึงสิ่งสำคัญ 3 ประการในพระเยซูเจ้า
ทองคำ : ของขวัญที่คู่ควรสำหรับผู้ที่เป็นกษัตริย์
กำยาน  : เครื่องหอมที่เผาถวายบูชาแด่พระเจ้า
มดยอบ : เครื่องหมายถึงความเป็นมนุษย์แท้

 

 
 
✭ พาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียิปต์
 
  
 
ทูตสวรรค์ไปเตือนยอแซฟเรื่องเฮโรดจะประหารพระกุมารด้วย ให้พานางมารีย์พร้อมพระเยซูหนีไปที่อียิปต์จนกว่าทูตสวรรค์จะมาบอกพวกเขาให้กลับมาอีกครั้ง ในตอนกลางคืนยอแซฟจึงพานางมารีย์กับพระเยซูหนีไปที่อียิปต์ตามที่ทูตสวรรค์บอก และอยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยศาสดาพยากรณ์ว่า ‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียิปต์’ (เทียบ โฮเชยา 11:1)
 
 
✭ กษัตริย์เฮโรดมีบัญชาให้ฆ่าทารกในบ้านเบธเลเฮม (ดูเพิ่ม)
 
..... *สูดหายใจยาวๆพร้อมถอนหายใจแรงๆแล้วเล่าด้วยน้ำเสียงโมโนโทน*

 

เฮโรดโกรธมากที่นักปราชญ์ไม่ยอมไปหาเขา จึงสั่งประหารเด็กชายทุกคนในเบธเลเฮมและสถานที่ใกล้ๆเมือง

*เว้นระยะไปสองสามนาทีแล้วเริ่มเล่าต่อ*

เขาประหารเด็กชายทุกคนที่อายุไม่เกินสองปีโดยนับจากเวลาที่นักปราชญ์บอก 

ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีย์ศาสดาพยากรณ์ว่า ‘ได้ยินเสียงในหมู่บ้านรามาห์ เป็นเสียงโอดครวญและร้องไห้และร่ำไห้เป็นอันมาก คือนางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทั้งหลายของตน นางไม่รับฟังคำเล้าโลม เพราะว่าบุตรทั้งหลายนั้นไม่มีแล้ว’ มธ2:17-18

 

 

✭ การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ


เมื่อเฮโรดสิ้นพระชนม์แล้วทูตสวรรค์จึงปรากฏในความฝันของยอแซฟที่อยู่ในประเทศอียิปต์ ว่าให้กลับไปได้แล้ว ยอแซฟจึงพานางมารีย์กับพระเยซูกลับอิสราเอล แต่เมื่อได้ยินว่า อารเคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดา จะไปที่นั่นก็กลัว และเมื่อได้ทราบการเตือนจากพระเจ้าในความฝัน จึงเลี่ยงไปยังบริเวณแคว้นกาลิลี ไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ เพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดาพยากรณ์ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ’ มธ2:22-23


 


 

เอาละ จบแล้ว ....! *ดื่มน้ำอึกๆ*

น่าสงสารเด็กน้อยๆที่ถูกประหารนะ...พูดขึ้นมาแล้วฉันก็รู้สึกเจ็บๆ

แต่ถึงยังไงซะนั่นก็เป็นบัญชาจากพระองค์ละ ... ._. *เขี่ยดิน*

เอาเถอะๆ เรื่องก็ผ่านมาสองพันกว่าปีแล้ว ตอนนี้ก็มีความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสกันดีกว่าเนอะ !

แล้วก็คริสต์มาสนะ เป็นวันที่สำคัญมากในศาสนาคริสต์ และไม่ใช่สำคัญทางฝ่ายร่างกายที่จัดงานปาร์ตี้เฮฮาภายนอกเท่านั้น นั่นเป็นเพียงเปลือกนอกของการฉลองคริสต์มาส แก่นแท้นั้นอยู่ที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกมนุษย์ ..คือการที่พระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์มาให้พวกเราไงละ !

 

ถึงวันที่อัพบล็อกนี้จะช้าไปหนึ่งว่า แต่ก็...

MERRY CHRISTMAS

FROM BETHLEHEM ! ✭

จตุรัสแมนเจอร์ที่บ้านฉันมีต้นคริสต์มาสสูงมากๆเลยนะ มีทุกปี !

สักวันมาฉลองคริสต์มาสที่เมืองฉันได้นะ !

 

ไปละ ~~~

 

 พิมพ์ผิดตรงไหนขอโทษนะ พิมพ์ผิดทุกเอนทรี่ #...

 

edit @ 26 Dec 2013 22:08:13 by 西 ▪ west

edit @ 26 Dec 2013 22:10:13 by 西 ▪ west

Comment

Comment:

Tweet

กาเบรียลงานเข้าที่สุดช่วงคริสตมาส พระเยซูมีอะไรบางอย่างตามล่าอยู่เสมอ ชอบบทความนี้คะเมอรี่คริตสมาส

#2 By Dark-kanita on 2014-11-29 17:43

กาเบรียลงานเข้าที่สุดช่วงคริสตมาส พระเยซูมีอะไรบางอย่างตามล่าอยู่เสมอ ชอบบทความนี้คะเมอรี่คริตสมาส

#1 By Dark-kanita on 2014-11-29 17:42